Τρίτη, 12 Νοεμβρίου 2013

"Εξοικονομώ κατ'οίκον"

Επιδότηση και Οδηγίες προς καταναλωτές


Επιδότηση ως 70% και άτοκο δάνειο μπορούν να εξασφαλίσουν χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων για την ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας τους μέσω του προγράμματος «Εξοικονομώ κατ' οίκον».
Στο επιτυχημένο με βάση την πορεία των ως σήμερα εκταμιεύσεων συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα επιλέξιμα κτίρια είναι το σύνολο των μονοκατοικιών, πολυκατοικιών και μεμονωμένων διαμερισμάτων που πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Μάλιστα, μετά την αλλαγή των όρων παροχής της ενίσχυσης και των εισοδηματικών κριτηρίων, έχει αυξηθεί σημαντικά ο αριθμός των δικαιούχων.


Χωρίς καμία επιπλέον προϋπόθεση, στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν κατοικίες που ικανοποιούν αποκλειστικά τα ακόλουθα κριτήρια:

• Βρίσκονται σε περιοχές με τιμή ζώνης χαμηλότερη ή ίση των 2.100 €/τ.μ.• Εχουν καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ.

Σημειώνεται ότι δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό ιδιοκτησιών ανά πολίτη, ενώ στις πολυκατοικίες όσοι από τους ιδιοκτήτες δεν επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν με ίδια κεφάλαια. Επίσης εντάσσονται κενά διαμερίσματα που κατοικούνταν εντός των τελευταίων τριών ετών.


Ποιοι το δικαιούνται:
Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν νοικοκυριά με οικογενειακό εισόδημα ως 80.000 ευρώ, στα οποία παρέχονται τα εξής κίνητρα:

1) Επιδότηση. Μέσω του προγράμματος επιδοτείται ως και το 70% του κόστους των εργασιών, ανάλογα με το εισόδημα του ιδιοκτήτη.

Συγκεκριμένα:
• Ατομικό εισόδημα ως 12.000 ευρώ / οικογενειακό εισόδημα ως 20.000 ευρώ, επιδότηση 70%.
• Ατομικό εισόδημα από 12.000 ως 40.000 ευρώ / οικογενειακό εισόδημα από 20.000 ως 60.000 ευρώ, επιδότηση 35%.
• Ατομικό εισόδημα από 40.000 ως 60.000 ευρώ / οικογενειακό εισόδημα από 60.000 ευρώ ως 80.000 ευρώ, επιδότηση 15%.

2) Χρηματοδότηση. Για το υπόλοιπο ποσό παρέχεται άτοκο δάνειο με επιδότηση του επιτοκίου ως 31.12.2015. Ετσι στην πρώτη κλίμακα εισοδήματος δίνεται άτοκο δάνειο ίσο με το 30% του κόστους των εργασιών, στη δεύτερη 65% και στην τρίτη 85%.
Προβλέπεται δυνατότητα λήψης τετραετούς, πενταετούς, εξαετούς δανείου, με ή χωρίς εγγυητή, χωρίς προσημείωση ακινήτου, δυνατότητα άμεσης αποπληρωμής του δανείου χωρίς επιβαρύνσεις, καθώς και εξόφληση των προμηθευτών/ αναδόχων μέσω της τράπεζας χωρίς την εμπλοκή του πολίτη. Με την υπαγωγή στο πρόγραμμα παρέχεται προκαταβολή 40% του προϋπολογισμού της αίτησης.

Επιπλέον καλύπτεται δαπάνη για αμοιβή συμβούλου έργου ως 250 ευρώ χωρίς ΦΠΑ.


Ποιες δαπάνες καλύπτει:
Η εξοικονόμηση που επιτυγχάνεται από τις παρεμβάσεις του προγράμματος πρέπει να αντιστοιχεί σε αναβάθμιση μιας ενεργειακής κατηγορίας ή στο 30% της ενεργειακής κατανάλωσης του κτιρίου αναφοράς. Ειδικότερα οι επιλέξιμες παρεμβάσεις αφορούν:

1. Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κέλυφος του κτιρίου, συμπεριλαμβανομένου του δώματος/στέγης και της πιλοτής (συμπεριλαμβάνονται πρόσθετες εργασίες όπως αποξηλώσεις και αποκομιδή, επεμβάσεις στη στέγη, π.χ. αντικατάσταση κεραμιδιών κτλ.).

2. Αντικατάσταση κουφωμάτων και τοποθέτηση συστημάτων σκίασης (συμπεριλαμβάνονται εξώπορτα κτιρίου, κουφώματα κλιμακοστασίου, παντζούρια, ρολά, τέντες κτλ.).

3. Αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης και παροχής ζεστού νερού χρήσης (συμπεριλαμβάνονται αντικατάσταση εξοπλισμού του λεβητοστασίου και του δικτύου διανομής, τοποθέτηση ηλιακού θερμοσίφωνα, συστήματα ελέγχου και αυτονομίας θέρμανσης κτλ.).


Για την υλοποίηση των παρεμβάσεων δεν απαιτείται αδειοδότηση ούτε καν έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, εκτός πολύ ειδικών περιπτώσεων.

Ο μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός των παρεμβάσεων, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (που αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη για το πρόγραμμα), δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 15.000 ευρώ ανά ιδιοκτησία.

Παράδειγμα
Ενας πολίτης με οικογενειακό εισόδημα 35.000 ευρώ, για εργασίες προϋπολογισμού 10.000 ευρώ συνάπτει πενταετές δάνειο τον Ιούνιο 2012 ύψους 6.500 ευρώ και λαμβάνει επιχορήγηση τo υπόλοιπο ποσό (3.500 ευρώ). Η δόση του δανείου του είναι περίπου 110 ευρώ, ενώ οι τόκοι που θα επιβαρυνθεί για την περίοδο 1.1.2016 - 1.7.2017 είναι περίπου 80 ευρώ. Επιπλέον του καλύπτεται το κόστος που πληρώνει για την ενεργειακή επιθεώρηση και αμείβεται ο σύμβουλος έργου του.

Τα βήματα:
Για την ένταξη στο πρόγραμμα απαιτείται η διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων (πριν και μετά τις παρεμβάσεις), το κόστος των οποίων καλύπτεται κατά 100% από το πρόγραμμα, μετά την επιτυχή υλοποίηση του έργου. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν η Τράπεζα Πειραιώς, η Alpha Bank, η Εθνική Τράπεζα και η Eurobank, στο δίκτυο των οποίων υποβάλλονται οι αιτήσεις.

Τα στάδια ως και την εξασφάλιση της ενίσχυσης είναι τα εξής:
1. Προέγκριση δανείου (υποκατάστημα τράπεζας), πρώτη ενεργειακή επιθεώρηση.
2. Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών.
3. Υπαγωγή αίτησης ενδιαφερομένου, υπογραφή δανειακής σύμβασης, εκταμίευση προκαταβολής.
4. Υλοποίηση παρεμβάσεων, δεύτερη ενεργειακή επιθεώρηση.
5. Προσκόμιση δικαιολογητικών, εκταμίευση λοιπού δανείου και επιχορήγησης.


Οδηγίες προς καταναλωτές:
Προσοχή σε διαφημίσεις που παραπλανούν!!!

Η Γενική Γραμματεία Προστασίας Καταναλωτή με αφορμή τη συνεχή προβολή διαφημιστικών καταχωρίσεων που αφορούν «εναλλακτικές» συσκευές θέρμανσης οι οποίες προωθούνται με ισχυρισμούς σχετικά με υψηλά ποσοστά εξοικονόμησης ενέργειας (ως 80%) και χρημάτων σε σχέση με τις υπόλοιπες πηγές θέρμανσης προειδοποιεί τους καταναλωτές να είναι προσεκτικοί κατά την επιλογή των προϊόντων θέρμανσης.

Από τους ως τώρα ελέγχους και τα στοιχεία που υποβλήθηκαν από εταιρείες πολλοί «ισχυρισμοί περί εξοικονόμησης ενέργειας» από αυτούς δεν φαίνεται να δικαιολογούνται. Το δυνητικό ποσοστό εξοικονόμησης ενέργειας εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως είναι η μόνωση του κτιρίου, οι καιρικές συνθήκες, τα τεχνικά χαρακτηριστικά των συσκευών κτλ.

Ακόμη η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή εφιστά την προσοχή των καταναλωτών στην τήρηση των οδηγιών χρήσης και προφύλαξης των κατασκευαστών, ιδιαίτερα αν υπάρχουν στον χώρο μικρά παιδιά, καθώς σε πολλές από τις συσκευές (π.χ., συσκευές με υπέρυθρη ακτινοβολία κτλ.) η θερμοκρασία στην επιφάνειά τους είναι υψηλή.

Επισημαίνεται ότι όλα τα προϊόντα οφείλουν να φέρουν τη σήμανση CE, που δηλώνει τη συμμόρφωσή τους προς την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία όσον αφορά τον τομέα της ασφάλειάς τους.


• Εφημερίδα "Το Βήμα"

Πέμπτη, 1 Αυγούστου 2013

ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Καθώς τελειώνει σιγά-σιγά το καλοκαίρι και πλησιάζει πάλι ο χειμώνας, σίγουρα μας έρχονται στο μυαλό και προγραμματίζουμε ανάλογα διάφορα μερεμέτια που χρειάζονται για το σπίτι.
 

Τελευταία ακούγεται κατά κόρον ο όρος θερμομόνωση κατοικίας. Αλλά όταν χάνουμε θερμότητα από το κέλυφος της κατοικίας μας, αυτό είναι κάτι που το καταλαβαίνουμε από το … λογαριασμό. Μπορούμε να κάνουμε, βέβαια, μια θερμογράφιση (θερμογραφική μελέτη) και να «δούμε» αν και από που χάνουμε θερμότητα, λόγω ελλιπούς θερμομόνωσης. Και μετά μπορούμε να λάβουμε τα μέτρα μας. Βέβαια, κάτι που δεν είναι και πολύ γνωστό: Και η θερμομόνωση χρειάζεται υγρομόνωση!


Όταν όμως έχουμε ελλιπή υγρομόνωση (ή υδατοστεγάνωση ή υγροστεγάνωση), τα αποτελέσματα δυστυχώς θα τα δούμε κάποια στιγμή και μέσα στο σπίτι μας και ειδικά στα ταβάνια κάτω από την ταράτσα ή στους πλαϊνούς εκτεθειμένους τοίχους. Οι τυχόν διαρροές από ελαττωματικές σωληνώσεις επιδιορθώνονται όταν εντοπιστούν. Για τις «διαρροές» από την ταράτσα πρέπει να κινηθούμε προσεκτικά για μακροχρόνια εξασφάλιση. Με μια θερμογράφιση, μπορούμε να δούμε εάν υπάρχουν νερά μέσα στο δώμα και, κατ’επέκταση, εάν το πρόβλημα είναι κοντά!!!


Ένα βασικό, λοιπόν, πρόβλημα είναι η προστασία της περιουσίας μας από την είσοδο των νερών της βροχής, με τα γνωστά δυσάρεστα αποτελέσματα. Πρέπει να φροντίσουμε, λοιπόν για την υγρομόνωση της κατοικίας μας είτε στην ταράτσας είτε στα πλαϊνά μέρη, ανάλογα με το είδος του σπιτιού μας (πολυκατοικία, μονοκατοικία, μεζονέτα κλπ).


Σημαντικά σημεία που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας:
  • ·  Ιδιαιτερότητα επιφάνειας (ταράτσα, πλαϊνά κλπ): Δίνω όσες περισσότερες λεπτομέρειες μου ζητηθούν ή ζητώ επίσκεψη τεχνικού πριν την απόφασή μου. Ζητώ επόπτευση και λύση ΕΙΔΙΚΑ για το δικό μου χώρο και όχι μια παρόμοια λύση με τον γείτονα ή τον κουμπάρο. Κάθε περίπτωση είναι διαφορετική.
  • ·  Προδιαγραφές υλικών: πολλά τα καλά υλικά αλλά, ανάλογα με την εφαρμογή, πρέπει να ξέρουμε να επιλέξουμε ή να αφήσουμε τη δουλειά σε κάποιον που ξέρει.
  • ·  Εφαρμογή/Συνεργεία: το κάνω μόνος μου ή αναθέτω σε επαγγελματίες με εγγύηση εφαρμογής;
  • ·  Διάρκεια ζωής της λύσης & εγγυήσεις: θέλω να πληρώνω λίγο ΚΑΘΕ χρόνο ή θέλω να «καθαρίσω» για μια 10ετία τουλάχιστον; Σοβαρές εγγυήσεις δίνουν μόνο οι εταιρείες που παράγουν τα υλικά αλλά και που αναλαμβάνουν οι ίδιες και την εφαρμογή της λύσης στην κατοικία μας.
  • ·  Συνδυασμός με κατάλληλο σύστημα θερμομόνωσης, εάν απαιτείται.

Όλα τα παραπάνω δίνουν ένα τελικό κοστολόγιο για την περίπτωσή μας.
Αν θέλουμε, μπορούμε με τα ίδια χαρακτηριστικά να αναζητήσουμε μια καλύτερη τιμή στην αγορά και να προχωρήσουμε.
Προσοχή: ψάχνουμε για καλύτερα κοστολόγια χωρίς παρεκκλίσεις από την αρχική εκτίμηση! Εάν παρεκκλίνουμε σημαντικά, με σκοπό την δραστική μείωση του τελικού κόστους, ε, τότε ΘΑ ΤΑ ΠΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ!!!ΚΑΛΟ ΧΕΙΜΩΝΑ!!!

Δευτέρα, 28 Ιανουαρίου 2013

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

Έχουμε γράψει επανειλημμένα ότι για την αντιμετώπιση της αύξησης των εξόδων θέρμανσης κατά τη διάρκεια του φετινού χειμώνα (καθώς έτσι φαίνεται παγιώνεται και για τους επόμενους!), προτείνουμε:

α) να μη πετάξουμε για κανένα λόγο το σύστημα θέρμανσης που έχουμε ήδη εγκατεστημένο (τον λέβητα πετρελαίου, δηλαδή!) και

β) αν θέλουμε να επενδύσουμε με σκοπό την εξοικονόμηση, καλό θα ήταν να κοιτάξουμε την περίπτωση της Εξωτερικής Θερμομόνωσης της κατοικίας, περιορίζοντας σημαντικά τις απώλειες θερμότητας, ειδικά σε περιπτώσεις που έχουμε να κάνουμε με μονοκατοικίες, παλιές κατασκευές κλπ.Τα οφέλη είναι βέβαια εξίσου σημαντικά σε όλες τις περιπτώσεις, δεδομένου των εν γένει κατασκευαστικών προβλημάτων, ειδικά στο θέμα της μονωτικής επάρκειας των κατοικιών στη χώρα μας.


Το πρόγραμμα "Εξοικονομώ κατ'οίκον" είναι, επίσης ένα καλό οικονομικό κίνητρο το οποίο πιστεύουμε να επεκταθεί, διότι είναι πλέον επιτακτική ανάγκη να μειωθεί σημαντικά το μέγεθος του ενεργειακού μας αποτυπώματος. Έχουμε μιλήσει ήδη για τους φόρους ρύπων κατοικίας που βρίσκονται "προ των πυλών"!!!


Ας πάρουμε, λοιπόν, το σενάριο ότι με οποιοδήποτε τρόπο (με ή χωρίς την οικονομική στήριξη του εν λόγω προγράμματος!), ξεκινάμε τη διαδικασία για την βελτίωση της θερμομονωτικής ικανότητας της κατοικίας μας.

Θα αναφέρουμε παρακάτω το πως μια θερμογράφιση της περιοχής των επεμβάσεων, πριν και μετά, μπορεί να μας βοηθήσει στην βιωσιμότητα της επένδυσής μας.


Σε πρώτη φάση, πριν κάνουμε οτιδήποτε θα πρέπει να "δούμε" την έλλειψη μόνωσης της κατοικίας μας. Τα κύρια, δηλαδή, σημεία από τα οποία χάνουμε θερμότητα, κυρίως από τις λεγόμενες θερμογέφυρες. Και αυτό συμβαίνει χειμώνα-καλοκαίρι διότι τον μεν χειμώνα θερμαίνουμε το χώρο μας και κάποια από αυτή τη θερμότητα "βγαίνει" προς το περιβάλλον και χάνεται, το δε καλοκαίρι "μπαίνει" ζέστη στο χώρο μας και κάνει το κλιματιστικό μας να μη σταματάει καθόλου.


Και στις 2 περιπτώσεις καταλαβαίνουμε ότι καταναλώνουμε ενέργεια που την πληρώνουμε αλλά δεν την απολαμβάνουμε!!!

"Βλέπουμε", λοιπόν, μέσω των θερμογραφικών απεικονίσεων (ή θερμογραφήματα ή θερμοφωτογραφίες) τα προβλήματα στη μόνωση του σπιτιού μας και έτσι αποφασίζουμε να κάνουμε μια συμπληρωματική εξωτερική μόνωση.
Μέσω όμως αυτών των απεικονίσεων "βλέπουμε" επίσης και άλλα προβλήματα που ενδεχομένως χρειάζονται επέμβαση ΠΡΙΝ εφαρμόσουμε ένα σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Παραδείγματος χάριν, μια υγρασία  σε εξωτερικό τοίχο (φούσκωμα στον σοβά) που μπορεί να προέρχεται από διαρροή σε σωληνώσεις. Αυτά τα προβλήματα θα πρέπει να επιδιορθώνονται οπωσδήποτε διότι μπορεί, εκ των υστέρων, να βλάψουν οτιδήποτε εφαρμόσουμε από πάνω τους και να το καταστρέψουν.

Αφού τώρα έχουμε τελειώσει με την εφαρμογή του συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης, καλό θα ήταν να κάνουμε έναν ακόμα θερμογραφικό έλεγχο για να συγκρίνουμε την κατάσταση των τοίχων μας πριν και μετά. Έτσι θα μπορέσουμε να δούμε τι πετύχαμε (η θερμότητα μέσα από το σπίτι μας δε χάνεται πλέον!) αλλά και να ελέγξουμε την σωστή εφαρμογή του συστήματος.

Αυτό τον έλεγχο μπορούμε να τον κάνουμε περιοδικά, με την αρχή κάθε χειμερινής περιόδου, για να προλαβαίνουμε πιθανές αστοχίες του συστήματος και να κάνουμε, εάν χρειάζεται, στοχευμένες επεμβάσεις.  


Όλες οι παραπάνω προτάσεις απευθύνονται τόσο στους ιδιοκτήτες των κατοικιών όσο και στις τεχνικές εταιρείες που εφαρμόζουν συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης.

Οι εταιρείες μπορούν με την βοήθεια της θερμογραφίας να παρέχουν ένα πλήθος πληροφοριών στους πελάτες τους καθώς και μια εγγύηση ότι τα έργα τους θα έχουν σταθερή απόδοση σε βάθος χρόνου.

Θερμογραφία
Η Τεχνολογία αιχμής στην υπηρεσία σας!!!
Δείτε τα πράγματα...αλλιώς!!!