Τρίτη, 12 Νοεμβρίου 2013

"Εξοικονομώ κατ'οίκον"

Επιδότηση και Οδηγίες προς καταναλωτές


Επιδότηση ως 70% και άτοκο δάνειο μπορούν να εξασφαλίσουν χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων για την ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας τους μέσω του προγράμματος «Εξοικονομώ κατ' οίκον».
Στο επιτυχημένο με βάση την πορεία των ως σήμερα εκταμιεύσεων συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα επιλέξιμα κτίρια είναι το σύνολο των μονοκατοικιών, πολυκατοικιών και μεμονωμένων διαμερισμάτων που πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Μάλιστα, μετά την αλλαγή των όρων παροχής της ενίσχυσης και των εισοδηματικών κριτηρίων, έχει αυξηθεί σημαντικά ο αριθμός των δικαιούχων.


Χωρίς καμία επιπλέον προϋπόθεση, στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν κατοικίες που ικανοποιούν αποκλειστικά τα ακόλουθα κριτήρια:

• Βρίσκονται σε περιοχές με τιμή ζώνης χαμηλότερη ή ίση των 2.100 €/τ.μ.• Εχουν καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ.

Σημειώνεται ότι δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό ιδιοκτησιών ανά πολίτη, ενώ στις πολυκατοικίες όσοι από τους ιδιοκτήτες δεν επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν με ίδια κεφάλαια. Επίσης εντάσσονται κενά διαμερίσματα που κατοικούνταν εντός των τελευταίων τριών ετών.


Ποιοι το δικαιούνται:
Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν νοικοκυριά με οικογενειακό εισόδημα ως 80.000 ευρώ, στα οποία παρέχονται τα εξής κίνητρα:

1) Επιδότηση. Μέσω του προγράμματος επιδοτείται ως και το 70% του κόστους των εργασιών, ανάλογα με το εισόδημα του ιδιοκτήτη.

Συγκεκριμένα:
• Ατομικό εισόδημα ως 12.000 ευρώ / οικογενειακό εισόδημα ως 20.000 ευρώ, επιδότηση 70%.
• Ατομικό εισόδημα από 12.000 ως 40.000 ευρώ / οικογενειακό εισόδημα από 20.000 ως 60.000 ευρώ, επιδότηση 35%.
• Ατομικό εισόδημα από 40.000 ως 60.000 ευρώ / οικογενειακό εισόδημα από 60.000 ευρώ ως 80.000 ευρώ, επιδότηση 15%.

2) Χρηματοδότηση. Για το υπόλοιπο ποσό παρέχεται άτοκο δάνειο με επιδότηση του επιτοκίου ως 31.12.2015. Ετσι στην πρώτη κλίμακα εισοδήματος δίνεται άτοκο δάνειο ίσο με το 30% του κόστους των εργασιών, στη δεύτερη 65% και στην τρίτη 85%.
Προβλέπεται δυνατότητα λήψης τετραετούς, πενταετούς, εξαετούς δανείου, με ή χωρίς εγγυητή, χωρίς προσημείωση ακινήτου, δυνατότητα άμεσης αποπληρωμής του δανείου χωρίς επιβαρύνσεις, καθώς και εξόφληση των προμηθευτών/ αναδόχων μέσω της τράπεζας χωρίς την εμπλοκή του πολίτη. Με την υπαγωγή στο πρόγραμμα παρέχεται προκαταβολή 40% του προϋπολογισμού της αίτησης.

Επιπλέον καλύπτεται δαπάνη για αμοιβή συμβούλου έργου ως 250 ευρώ χωρίς ΦΠΑ.


Ποιες δαπάνες καλύπτει:
Η εξοικονόμηση που επιτυγχάνεται από τις παρεμβάσεις του προγράμματος πρέπει να αντιστοιχεί σε αναβάθμιση μιας ενεργειακής κατηγορίας ή στο 30% της ενεργειακής κατανάλωσης του κτιρίου αναφοράς. Ειδικότερα οι επιλέξιμες παρεμβάσεις αφορούν:

1. Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κέλυφος του κτιρίου, συμπεριλαμβανομένου του δώματος/στέγης και της πιλοτής (συμπεριλαμβάνονται πρόσθετες εργασίες όπως αποξηλώσεις και αποκομιδή, επεμβάσεις στη στέγη, π.χ. αντικατάσταση κεραμιδιών κτλ.).

2. Αντικατάσταση κουφωμάτων και τοποθέτηση συστημάτων σκίασης (συμπεριλαμβάνονται εξώπορτα κτιρίου, κουφώματα κλιμακοστασίου, παντζούρια, ρολά, τέντες κτλ.).

3. Αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης και παροχής ζεστού νερού χρήσης (συμπεριλαμβάνονται αντικατάσταση εξοπλισμού του λεβητοστασίου και του δικτύου διανομής, τοποθέτηση ηλιακού θερμοσίφωνα, συστήματα ελέγχου και αυτονομίας θέρμανσης κτλ.).


Για την υλοποίηση των παρεμβάσεων δεν απαιτείται αδειοδότηση ούτε καν έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, εκτός πολύ ειδικών περιπτώσεων.

Ο μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός των παρεμβάσεων, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (που αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη για το πρόγραμμα), δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 15.000 ευρώ ανά ιδιοκτησία.

Παράδειγμα
Ενας πολίτης με οικογενειακό εισόδημα 35.000 ευρώ, για εργασίες προϋπολογισμού 10.000 ευρώ συνάπτει πενταετές δάνειο τον Ιούνιο 2012 ύψους 6.500 ευρώ και λαμβάνει επιχορήγηση τo υπόλοιπο ποσό (3.500 ευρώ). Η δόση του δανείου του είναι περίπου 110 ευρώ, ενώ οι τόκοι που θα επιβαρυνθεί για την περίοδο 1.1.2016 - 1.7.2017 είναι περίπου 80 ευρώ. Επιπλέον του καλύπτεται το κόστος που πληρώνει για την ενεργειακή επιθεώρηση και αμείβεται ο σύμβουλος έργου του.

Τα βήματα:
Για την ένταξη στο πρόγραμμα απαιτείται η διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων (πριν και μετά τις παρεμβάσεις), το κόστος των οποίων καλύπτεται κατά 100% από το πρόγραμμα, μετά την επιτυχή υλοποίηση του έργου. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν η Τράπεζα Πειραιώς, η Alpha Bank, η Εθνική Τράπεζα και η Eurobank, στο δίκτυο των οποίων υποβάλλονται οι αιτήσεις.

Τα στάδια ως και την εξασφάλιση της ενίσχυσης είναι τα εξής:
1. Προέγκριση δανείου (υποκατάστημα τράπεζας), πρώτη ενεργειακή επιθεώρηση.
2. Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών.
3. Υπαγωγή αίτησης ενδιαφερομένου, υπογραφή δανειακής σύμβασης, εκταμίευση προκαταβολής.
4. Υλοποίηση παρεμβάσεων, δεύτερη ενεργειακή επιθεώρηση.
5. Προσκόμιση δικαιολογητικών, εκταμίευση λοιπού δανείου και επιχορήγησης.


Οδηγίες προς καταναλωτές:
Προσοχή σε διαφημίσεις που παραπλανούν!!!

Η Γενική Γραμματεία Προστασίας Καταναλωτή με αφορμή τη συνεχή προβολή διαφημιστικών καταχωρίσεων που αφορούν «εναλλακτικές» συσκευές θέρμανσης οι οποίες προωθούνται με ισχυρισμούς σχετικά με υψηλά ποσοστά εξοικονόμησης ενέργειας (ως 80%) και χρημάτων σε σχέση με τις υπόλοιπες πηγές θέρμανσης προειδοποιεί τους καταναλωτές να είναι προσεκτικοί κατά την επιλογή των προϊόντων θέρμανσης.

Από τους ως τώρα ελέγχους και τα στοιχεία που υποβλήθηκαν από εταιρείες πολλοί «ισχυρισμοί περί εξοικονόμησης ενέργειας» από αυτούς δεν φαίνεται να δικαιολογούνται. Το δυνητικό ποσοστό εξοικονόμησης ενέργειας εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως είναι η μόνωση του κτιρίου, οι καιρικές συνθήκες, τα τεχνικά χαρακτηριστικά των συσκευών κτλ.

Ακόμη η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή εφιστά την προσοχή των καταναλωτών στην τήρηση των οδηγιών χρήσης και προφύλαξης των κατασκευαστών, ιδιαίτερα αν υπάρχουν στον χώρο μικρά παιδιά, καθώς σε πολλές από τις συσκευές (π.χ., συσκευές με υπέρυθρη ακτινοβολία κτλ.) η θερμοκρασία στην επιφάνειά τους είναι υψηλή.

Επισημαίνεται ότι όλα τα προϊόντα οφείλουν να φέρουν τη σήμανση CE, που δηλώνει τη συμμόρφωσή τους προς την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία όσον αφορά τον τομέα της ασφάλειάς τους.


• Εφημερίδα "Το Βήμα"