Δευτέρα, 14 Μαρτίου 2011

ΘΕΡΜΟΓΕΦΥΡΕΣ & ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΑ

ΘΕΡΜΟΓΕΦΥΡΕΣ
Θερμογέφυρες είναι τα μέρη του σκελετού ενός κτιρίου τα οποία δεν είναι καθόλου ή είναι ελλιπώς θερμομονωμένα. Συνεπώς παρουσιάζουν μειωμένη αντίσταση στη ροή θερμότητας με αποτέλεσμα από τα σημεία αυτά να έχουμε διαφυγές ή εισροές θερμότητας. Οι θερμογέφυρες πρέπει να αποφεύγονται γιατί η ύπαρξή τους δημιουργεί μια σειρά από προβλήματα τα οποία επηρεάζουν δυσμενώς την λειτουργία αλλά κυρίως την ενεργειακή απόδοση του κτιρίου.
 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΘΕΡΜΟΓΕΦΥΡΕΣ
 • Στα στοιχεία που έχουμε θερμογέφυρες συναντώνται συνήθως εσωτερικές ή επιφανειακές συμπυκνώσεις (νερά στο τοίχο) και υπάρχει κίνδυνος δημιουργίας μούχλας όταν η θερμοκρασία μειωθεί κάτω από το λεγόμενο σημείο δρόσου του αέρα στο εσωτερικό του σπιτιού.
 • Λόγω της εμφάνισης μούχλας, υπάρχει έντονη μυρωδιά και επηρεάζεται έντονα και η εμφάνιση του χώρου. Η γενική υγιεινή κρίνεται επικίνδυνη καθώς εγκυμονεί πηγές εμφάνισης αναπνευστικών νοσημάτων (άσθμα κλπ)
 • Δημιουργούνται καταστάσεις έλλειψης θερμικής άνεσης και κλίματος ευεξίας στο χώρο καθώς οι θερμογέφυρες ευνοούν την δημιουργία ρευμάτων κρύου αέρα και χαλούν τις θερμοκρασιακές ισορροπίες.
 • Οι θερμογέφυρες αποτελούν σημαντική και επαναλαμβανόμενη σπατάλη ενέργειας, δηλαδή «ενοχλούν» την τσέπη μας χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Η ροές θερμότητας (θερμοπερατότητα) στα σημεία που υπάρχουν θερμογέφυρες είναι αυξημένη σε σχέση με τις υπόλοιπες επιφάνειες οι οποίες είναι καλύτερα μονωμένες.
 • Η συνεχής δυσμενής επιρροή της ύπαρξης θερμογεφυρών στα κτίρια, αν δε προβούμε στην ανίχνευση (ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ) και τον περιορισμό ή την πλήρη εξαφάνισή τους, μπορούν να προκαλέσουν ακόμα και μόνιμες βλάβες στα δομικά στοιχεία του κτιρίου με τις αναμενόμενες συνέπειες στην στατική της κατασκευής.
ΕΛΛΙΠΗΣ ΜΟΝΩΣΗ ΟΡΟΦΗΣ

ΠΩΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΘΕΡΜΟΓΕΦΥΡΕΣ
 • Αν μιλάμε για υπάρχον κτίριο, πρώτα θα πρέπει να εντοπίσουμε τα σημεία που έχουμε θερμογέφυρες (ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ). Η μόνη λύση, σ’ αυτήν την περίπτωση είναι να κάνουμε βελτίωση της μόνωσης εξωτερικά του κτιρίου. Η λύση αυτή έχει αποδειχτεί ότι είναι και η καλύτερη.
 • Στα κτίρια που είναι στη φάση της κατασκευής, το πρόβλημα με τις θερμογέφυρες επιβάλλεται και πρέπει να αντιμετωπίζεται κατά την υλοποίηση, αφού προβλέπεται στη μελέτη και στον αρχικό σχεδιασμό.
ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΘΕΡΜΟΓΕΦΥΡΩΝ

ΣΥΧΝΟΤΕΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΘΕΡΜΟΓΕΦΥΡΩΝ
 • Δομικά στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα (π.χ δοκάρια σκελετού, οριζόντιες ή κάθετες κολόνες, τοιχία κλπ).
 • Σε ασυνέχειες της θερμομόνωσης λόγω κακής εφαρμογής αλλά και σε αρμούς πλακιδίων, πλακών κλπ.
 • Εκεί που δημιουργούνται γωνίες ανάμεσα σε τοιχία καθώς και ανάμεσα σε τοίχο και οροφή.
 • Στις περιοχές γύρω από τα εξωτερικά κουφώματα (παράθυρα, μπαλκονόπορτες κλπ ανοίγματα)
 • Στο σενάζ των τοιχίων και στα πρέκια των ανοιγμάτων και των θυρών
 • Στα σημεία που δεν προβλέφθηκε θερμοδιακοπή της συνέχειας των δομικών στοιχείων με εξωτερικά. Κλασικό παράδειγμα τα μπαλκόνια και οι ταράτσες.
 • Εκεί που δεν μπορεί να επιτευχθεί κατά την κατασκευή η ομαλή συνέχεια της θερμομόνωσης του κτιρίου Π.χ. στα σημεία επαφής τούβλων και οπλισμένου σκυροδέματος (μπετόν).

ΣΕ ΤΙ ΒΟΗΘΑΕΙ Ο ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
 • Το πρώτο πράγμα που πετυχαίνουμε με ένα ενδελεχή θερμογραφικό έλεγχο είναι να «χαρτογραφήσουμε» τις περιοχές στις οποίες υπάρχουν θερμογέφυρες και να «δούμε» τις ενεργειακές απώλειες από τα σημεία αυτά.
 • Σε περίπτωση που έχουμε κάνει ενίσχυση της θερμομόνωσης του σπιτιού μας (πρόσθετη εξωτερική θερμομόνωση), μπορούμε με τον θερμογραφικό έλεγχο να ελέγξουμε την λειτουργία και την σωστή, τεχνικά, τοποθέτησή της. Αν, δηλαδή, πέτυχε η ενίσχυση που κάναμε και πρόκειται να έχει τα επιθυμητά αποτελέσματα.
 • Μπορούμε να ελέγξουμε με ακρίβεια υπάρχουσες θερμομονώσεις αλλά και υγρομονώσεις ταρατσών. Επίσης, περιοδικός έλεγχος στη μόνωση της ταράτσας μας, μας προφυλάσσει από το ενδεχόμενο σφάλματος στην εφαρμογή ή στην συμπεριφορά της μόνωσης.
 • Λειτουργικός έλεγχος καταλληλότητας κουφωμάτων για εμφάνιση θερμογεφυρών αλλά και διαρροών αέρα από τους χώρους.
ΕΛΛΕΙΨΗ ΜΟΝΩΣΗΣ ΣΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΔΟΚΑΡΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

"Δείτε" από ΠΟΥ χάνετε χρήματα !!!
----------------------------------------------------
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου