Παρασκευή, 14 Δεκεμβρίου 2012

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ: Έλεγχος απόδοσης & καλής λειτουργίας


Εδώ και μερικά χρόνια έχει γίνει αρκετά γνωστή σαν έννοια η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τον ήλιο χρησιμοποιώντας Φωτοβολταϊκές Εγκαταστάσεις. Αυτές μπορούν να τοποθετηθούν σε στέγες σπιτιών (έως 10KW) ή σε φωτοβολταϊκά πάρκα για μεγαλύτερες παραγωγές. Πολλές τέτοιες μονάδες υπάρχουν σήμερα εγκατεστημένες στη χώρα μας. Οι συμβάσεις για τις διασυνδεδεμένες εγκαταστάσεις ισχύουν για 25 χρόνια. 


Ωραία! Λειτουργούν, λοιπόν και κερδίζουμε χρήματα!
Θα πρέπει όμως να μπορούμε και να διασφαλίσουμε ότι όλες αυτές οι εγκαταστάσεις θα μπορούν να λειτουργούν απρόσκοπτα σε όλη την διάρκεια των 25 χρόνων και κυρίως να παράγουν την ενέργεια για την οποία σχεδιάστηκαν. Δηλαδή, να μην υπολειτουργούν.
Με τη χρήση της θερμογραφίας μπορούμε να το διασφαλίσουμε αυτό, ελέγχοντας την λειτουργία και αποδοτικότητα των φωτοβολταϊκών συστοιχιών. Με θερμογραφικούς ελέγχους των πάνελ συλλογής του ηλιακού φωτός, αποκαλύπτονται τα στοιχεία εκείνα (κυψέλες, δίοδοι σύζευξης κλπ) τα οποία παρουσιάζουν μειωμένη απόδοση ή πιθανώς και βλάβες. Ένα πάνελ μετατρέπει σε ποσοστό 8-13% της προσπίπτουσας ηλιακής ακτινοβολίας σε ενέργεια, Άρα γίνεται επιτακτική ανάγκη να ελέγχεται για την απόδοσή του για να μπορεί να διατηρεί την απόδοσή του σε αυτό τουλάχιστον το επίπεδο.
Ελέγχονται, επίσης, εκτός από τις συστοιχίες των πάνελς και όλα τα υπόλοιπα στοιχεία μιας φωτοβολταϊκής εγκατάστασης: inverters, ηλεκτρολογικοί πίνακες και υποπίνακες (πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης σε υποσταθμούς), κυτία σύνδεσης κλπ. Γενικά, μπορεί να ελεγχθεί όλη η εγκατάσταση.

Τι κερδίζουμε?
  • Οι έλεγχοι γίνονται σε πραγματικό χρόνο (σε πλήρη λειτουργία)
  • Εντοπίζονται άμεσα τα πιθανά σφάλματα και επισπεύδονται οι εργασίες αποκατάστασης.
  • Δε χάνουμε χρόνο από την παραγωγή ενέργειας που είναι και το πρώτο ζητούμενο.
  • Μειώνουμε τον χρόνο υπολειτουργίας του συστήματος.
  • Αποφεύγουμε πιθανή διακοπή λειτουργίας της εγκατάστασης.
  • Ελαχιστοποιούμε την πιθανότητα μείωσης απόδοσης/κερδών.
Περιοδικοί ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΙ έλεγχοι, λοιπόν, μπορούν να μας δώσουν μια πλήρη εικόνα της επένδυσής μας και να προλάβουν πιθανά προβλήματα που θα καταστήσουν επισφαλή την αποδοτικότητα της εγκατάστασης.

ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΙ έλεγχοι (όταν, δηλ, παρουσιαστεί πρόβλημα στην απόδοση του συστήματος) θα μας βοηθήσουν να εντοπίσουμε ΑΜΕΣΑ το πρόβλημα και να το διορθώσουμε μειώνοντας έτσι τους νεκρούς χρόνους λειτουργίας της επένδυσής μας και ελαχιστοποιώντας τις απώλειες κέρδους
Ο ήλιος ανατέλλει και δύει κάθε μέρα εδώ και εκατομμύρια χρόνια και μας δίνει ενέργεια.
Πρέπει λοιπόν να μπορούμε και να διασφαλίσουμε ότι εκμεταλλευόμαστε αυτή την ενέργεια απρόσκοπτα για μεγάλο διάστημα. 

ΤΩΡΑ, ΜΠΟΡΟΥΜΕ !!!!

Η ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΑ ΒΟΗΘΑΕΙ !!!