Δευτέρα, 19 Ιουνίου 2017

ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΑ ... ΤΩΡΑ!!!

Πάνω από 500 έλεγχοι !!!
- Υδραυλικές βλάβες (επιτυχία >80% για στοχευμένες επεμβάσεις)
- Έλεγχοι επάρκειας μόνωσης κατοικίας (2πλός έλεγχος μετά από προτεινόμενες επεμβάσεις)
- Έλεγχοι ηλεκτρικών πινάκων (όλο και πιο απαραίτητοι και για ασφαλιστικές καλύψεις από πυρκαϊά)
- Έλεγχος ακινήτων (πριν την αγορά/ενοικίαση/ανακαίνιση)

Καλέστε τώρα: 6947 38 00 24