Πέμπτη, 12 Απριλίου 2012

Έλεγχος ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων

Εικόνες σαν κι αυτές συναντάμε στη Βιομηχανία και δεν είναι σπάνιο φαινόμενο.
Είναι αποτέλεσμα, συνήθως "κακών" ηλεκτρολογικών συνδέσεων οι οποίες δε φαίνονται με "γυμνό" μάτι.

Με τη έγκαιρη προληπτική επιθεώρηση των γενικών πινάκων της βιομηχανικής μονάδας, αποφεύγουμε φαινόμενα όπως τα παραπάνω, κερδίζοντας επίσης το κόστος μη-λειτουργίας της μονάδας μέχρι την αποκατάσταση της βλάβης ή και την πλήρη αλλαγή της ηλεκτρικής αντικατάστασης. Για να μην αναφέρουμε το κόστος αντικατάστασης πιθανώς πληγέντος εξοπλισμού (συνήθως, μεγάλης αξίας).

Με τακτική, λοιπόν, θερμογραφική επιθεώρηση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων έχουμε πολλαπλό κέρδος και τη σιγουριά ότι ενδεχόμενες βλάβες στο νευραλγικό αυτό σημείο κάθε βιομηχανικής μονάδας, φαντάζουν αρκετά μακρινές.

Παρακάτω φαίνονται σε χαρακτηριστικές φωτογραφίες θερμογραφικών ελέγχων σε βιομηχανικές μονάδες, τμήματα του ελεγχθέντος εξοπλισμού. Καθαρά διακρίνουμε σημεία που χρίζουν ιδιαίτερης προσοχής καθώς και τμήματα στα οποία πρέπει να γίνουν επεμβάσεις, με αντικατάσταση κατεστραμένου εξοπλισμού.

 Κακή επαφή καλωδίου

Καλωδιώσεις για περαιτέρω έλεγχο

Πρόβλημα με ασφάλεια - ¨Ελεγχος ή Αντικατάσταση

 Καλωδιώσεις για περαιτέρω έλεγχο

Κακές επαφές καλωδιώσεων

Διάφορες περιπτώσεις ανάγκης ηλεκτρολογικών παρεμβάσεων

Άλλη μια κακή επαφή καλωδίου

Προστατέψτε την επιχείρησή σας !!!
Εμπιστευτείτε την προληπτική συντήρηση του εξοπλισμού σας !!!
Κάντε έναν ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΚΟ έλεγχο!!!